آخرش تکلیف من چیه؟!

همیشه ته دلم فکر میکنم تو قرآن نوشته کافر نباشید، در مورد همدیگه بد فکر نکنید و ...  

من هیچ کدوم از این کار ها رو نمیکنم. ولی تکلیف من که به یه گناه معتادم و هرکاری که میکنم نمیتونم ترکش کنم چیه؟ هم با خدا و هم همیشه در حال انجام گناه کبیره!!!!!      خدایا بالاخره کی قراره از این گناه پاک بشم؟ 10 سال گذشت و من هنوز از پس این یه قلمش هم بر نیومدم.........

دلم تنگ شده برای اون روزای بچه گیم که پاک و معصوم بودم

/ 0 نظر / 8 بازدید