دارم به این فکر میکنم که...

دارم به این فکر میکنم که اصلا مرگ دور نیست

به این فکر میکنم که چقدر خوبه که آدم همیشه آماده مردن باشه

با آرامش و سکوت صدای مرگ و زندگی رو با هم گوش کنه و با هردو خو بگیره و هروقت حکم به هجرت رسید با شوق و میل از همه کارهاش دست بکشه و به دیدار اونی بره که همیشه در آرزوی دیدارش اشک ریخته.

کدامین خوبی تو را بر شمرم ای عزیز؟

/ 0 نظر / 10 بازدید