الله اکبر

الله اکبر ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نه از اون الله اکبر هایی که پشت بوم مردم میگن!

از اونایی که پیش از این ها هم وقتی میگفتیم دلمون یاد اونی می افتاد که از همه کبیر تره!

/ 0 نظر / 10 بازدید