و خداوندا...

خدایا من همان بنده ای هستم که بر گناه اصرار میورزم و تو بنا داری تا به دعاهایش پاسخ ندهی تا بلکه به سوی تو نادم و شکسته دل باز آید!

نمیدانم وقتی دعا میکنم میشنوی و پاسخ نمیگویی یا پیش از رسیدن صدای زجه و زاری ام به عرش آن را محو میکنی تا آن بالاها صدای حقیری چون من آبروی خلقت اشرف مخلوقات را نبرد.

ولی بدان که میدانم که آنکه دعای مرا محو میکند نه تویی که منم، گناهان من است. تو به بندگانت ظلم نمیکنی من خود ظالمم. نیازی به گفتن من هم نبود، تو خود نگفته میدانستی! پیش از آنکه من بدانم میدانستی.

الهی و ربی من لی غیرک؟

/ 0 نظر / 10 بازدید